ออกแบบ/ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย | บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด

Our Services

ออกแบบ/ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้คำปรึกษา วางแผน แนะนำแนวทาง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ด้านระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบครัน ตรวจสอบพร้อมดูแลเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

  • บริการออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสีย
  • จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ติดตั้ง
  • จำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทุกขนาด พร้อมการติดตั้ง
  • บริการตรวจสอบ และงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร