เกี่ยวกับเรา | บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในเครือ บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุระกิจด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมถึงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในส่วนของงานภาครัฐ และเอกชน นอกจากงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังรวมไปถึง งานออกแบบ ติดตั้งระบบฯ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบฯ และงานบริการให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

เพื่อให้มีการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งงานดูแลหลังกการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฯโดยตรง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ระบบฯมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ และคุณภาพของน้ำทิ้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดอายุการรับประกัน

ดังนั้น ผู้บริหารเล็งเห็นว่าควรแยกสายงานการดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย และงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุระกิจในอนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งขึ้นของ “บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด”